WIJZE VAN DATA VERZAMELEN

Wanneer u ons een bericht stuurt of u ons op een andere manier gegevens via onze website stuurt, dan kunnen/ mogen wij uw naam en e-mail adres opslaan (gebruiken). U weet welke gegevens wij verwerken via onze website, omdat het gegevens zijn die u zelf heeft ingediend.

DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website voor de volgende algemene doeleinden: Om te reageren op het verzoek dat u heeft gestuurd, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze dienstverlening of over uw zoektocht naar een baan. Uw informatie en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de vereisten van de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door het invullen van een registratie verleent u automatisch toestemming aan van der pal recruitment om uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal vijf jaar in het bestand te houden. Na deze periode zullen wij contact met u opnemen of u instemt met verlenging van deze periode. U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, danwel te verwijderen.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken gegevens die betrekking hebben op personen. Deze gegevens bevatten doorgaans informatie die in een standaard CV staat (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, werkervaring, diploma’s en andere kwalificaties, talen en andere vaardigheden). Daaronder kan, zonder beperking, ook verstaan worden: leeftijd, salarisgegevens, een verslag van onze contactgeschiedenis met u en comments / opmerkingen van derde partijen. Onze verslagen komen voort uit informatie die wij direct van u verkregen hebben, openbare bronnen en derde partijen.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Uw informatie wordt bewaard in de database van van der pal recruitment. Onze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens, puur vertrouwelijk, gedeeld worden met (a) contacten/opdrachtgevers die uw gegevens ook moeten verwerken voor bovengenoemde doeleinden; (b) derde partijen, wanneer de wet dat vereist; en (c) onze service providers, maar alleen met het doel om taken uit te kunnen voeren in opdracht van van der pal recruitment (zoals veiligheid, web hosting, backgroundchecks en andere administratieve taken).

VEILIGHEID

Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij alle mogelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Van der pal recruitment behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

April 2018